WEBINAR #5

SYNLIGT TALENT – en erfaringsudveksling om fødekæder, overgange og synergi i visuel og tværæstetisk talentudvikling

 Blev afholdt torsdag d. 17. juni 2021 kl. 12 – 15

Hvordan sikrer vi, at menneskelig og kunstnerisk dannelse går hånd i hånd i talentudviklingen – organisatorisk såvel som i undervisningen?
Hvor ser vi de frugtbare tværæstetiske og tværdisciplinære samarbejder – internt på de enkelte talentudviklingsforløb, såvel som eksternt på tværs af uddannelser, kunstmiljøer og det øvrige samfund? Dette webinar har form som et netværksmøde. Læs mere her

Webinar #5  – optagelse

WEBINAR #4

FRIT FALD MELLEM TO STOLE – sæt kryds på tværs

Inspiration og indsigt i de tværkunstneriske universer.  afholdt tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 13 – 15
Læs mere her
Det tværkunstneriske er i luften og i tiden, både i den udøvende skabende kunst og på museer, teatre, venues og festivaler.
– men hvad vil det overhovedet sige at noget er tværmedielt eller tværkunstnerisk ? hvor hører det til og udelukker det ene noget andet ?
En lille arbejdsgruppe i Talentnettet har undersøgt og set sig omkring med det tværkunstneriske for øje.

Webinar #4  – d. 18/5 2021. Link til optagelse af webinaret Del 1 (indtil pausen)

Webinar #4  – d. 18/5 2021. Link til optagelse af webinaret Del 2 (efter pausen)

WEBINAR #3

Webinar #3  – d. 27/4 2021. Flid, fedt og snyd – Kampen om opmærksomheden. En masterclass om ledelse med Søren Friis Møller

Webinar #3  – d. 27/4 2021. Link til optagelse af webinaret

Søren Friis Møller: Slides fra oplæg

Artikel af Søren Friis Møller: Histories of leadership in the Copenhagen Phil – A
cultural view of narrativity in studies of leadership
in symphony orchestras

WEBINAR #2

Webinar #2  – d. 9/2 2020. No LIMITS med Jakob Nørlem, Kristian Riis og Søren Madsen

Jakob Nørlem: Slides fra oplæg

Om webinaret

WEBINAR #1

Webinar #1 –  d. 3/11 2020 med Lene Tanggaard og Kristoffer Henriksen

Lene Tanggaard: Slides fra oplæg