WEBINAR #6

STYRING versus FRIHED.

Torsdag d. 7. april 2022 kl. 13:30 – 15

v/JAKOB NØRLEM – SIGNE SØNDERHOLM – JOSHUA WRIGHT

Talentmiljøerne kommer… Opmærksomheder, praksisser og paradokser

I dette webinar præsenteres de seneste 25 års bevægelser i forskning indenfor talentudvikling med fokus på frisættelse af potentialer hos unge kunstnere. Der præsenteres en foreløbig skitse til TalentVest modellen og de resultater forskningen i talentmiljøer viser.
Vi berører endvidere paradokset; styring vs frihed i forhold til talentmiljøer.
Den tyske sociolog Hartmuth Rosa skriver:
”Forestillingen og ønsket om og begæret efter at kunne kontrollere verden er den kulturelle motivation I alle de livsformer, vi kalder moderne.
Men liv, berøring og virkelig erfaring opstår I mødet med det, der ikke kan kontrolleres.”

Hvordan kan vi identificere resonanspunktet mellem ungestyring og akademiernes programmer?
Hvordan kan vi skabe rum til at unge selv kan få mulighed for at opbygge og skabe arrangementer? Signe Sønderholm og Jooshua Wright fra Show Up, vil give et indblik i deres oplevelse med at etablere en 3-dags festival på havnen i Struer”

Jakob Nørlem er forsker og studielektor ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Her har han fokus på individuel- og organisatorisk talentudvikling og udviklingen af talentmiljøer i politisk ledede organisationer. Jakob arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt omkring afdækningen af en talentmiljømodel inden for Kunst og Kultur. I den forbindelse arbejder han tæt sammen med Talentkommune projektet Talent Vest – samt DTA studerende Signe Sønderholm og Joshua Wright.

Link til optagelse

Link til Jakob Nørlems slides

WEBINAR #5

SYNLIGT TALENT – en erfaringsudveksling om fødekæder, overgange og synergi i visuel og tværæstetisk talentudvikling

 Blev afholdt torsdag d. 17. juni 2021 kl. 12 – 15

Hvordan sikrer vi, at menneskelig og kunstnerisk dannelse går hånd i hånd i talentudviklingen – organisatorisk såvel som i undervisningen?
Hvor ser vi de frugtbare tværæstetiske og tværdisciplinære samarbejder – internt på de enkelte talentudviklingsforløb, såvel som eksternt på tværs af uddannelser, kunstmiljøer og det øvrige samfund? Dette webinar har form som et netværksmøde. Læs mere her

Webinar #5  – optagelse

WEBINAR #4

FRIT FALD MELLEM TO STOLE – sæt kryds på tværs

Inspiration og indsigt i de tværkunstneriske universer.  afholdt tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 13 – 15
Læs mere her
Det tværkunstneriske er i luften og i tiden, både i den udøvende skabende kunst og på museer, teatre, venues og festivaler.
– men hvad vil det overhovedet sige at noget er tværmedielt eller tværkunstnerisk ? hvor hører det til og udelukker det ene noget andet ?
En lille arbejdsgruppe i Talentnettet har undersøgt og set sig omkring med det tværkunstneriske for øje.

Webinar #4  – d. 18/5 2021. Link til optagelse af webinaret Del 1 (indtil pausen)

Webinar #4  – d. 18/5 2021. Link til optagelse af webinaret Del 2 (efter pausen)

WEBINAR #3

Webinar #3  – d. 27/4 2021. Flid, fedt og snyd – Kampen om opmærksomheden. En masterclass om ledelse med Søren Friis Møller

Webinar #3  – d. 27/4 2021. Link til optagelse af webinaret

Søren Friis Møller: Slides fra oplæg

Artikel af Søren Friis Møller: Histories of leadership in the Copenhagen Phil – A
cultural view of narrativity in studies of leadership
in symphony orchestras

WEBINAR #2

Webinar #2  – d. 9/2 2020. No LIMITS med Jakob Nørlem, Kristian Riis og Søren Madsen

Jakob Nørlem: Slides fra oplæg

Om webinaret

WEBINAR #1

Webinar #1 –  d. 3/11 2020 med Lene Tanggaard og Kristoffer Henriksen

Lene Tanggaard: Slides fra oplæg