Styregruppe

Henrik Resen

Kulturskolen / Stabsleder Viborg Kommune

Lars-Ole Vestergaard

Leder af Musikskolen Aarhus Kommune

Søren Taaning

Leder af Talentakademiet Holstebro Kommune

Brian Ahlquist

Kulturchef Holbæk Kommune

Anne Sofie Thomsen

Landsforeningen for scenekunst SGK

Niels Græsholm

Slots- og Kulturstyrelsen

Jakob Hansen

Chefkonsulent Næstved Kommune

Kim Dawartz

Centerchef Næstved Kommune, formand for styregruppen

Charlotte Popp

Specialkonsulent Næstved Kommune, leder af Talentnettet