Talentnettet er skudt igang af de 7 talentkommuner i fællesskab. Organisatorisk er der skabt en styregruppe, et Advisory Board samt en daglig ledelse.

I udgangspunktet består netværket, af  talentkommunerne og de 10 talentmiljøer, som i 2019 fik støtte fra Slots- og kulturstyrelsens talentudviklingsmidler.

Læs evt. kulturministeriets nyhedsbrev om disse udnævnelser her. 

Det er ambitionen at at netværket vil vokse og flere parter ønsker at arbejde på en fælles udvikling af talentudviklingsmodellerne i Danmark og de tilhørende  fødekæder.

netværkets mål er:

  • erfaringsudveksling og videndeling,
  • samarbejde og koordinering
  • udbredelse af lokale og regionale talentmiljøer

Læs mere om mål og målsætninger for arbejdet her

De syv Talentkommuner er: Viborg, Holstebro, Holbæk, Aarhus, Esbjerg, Fredericia og Næstved