Der er nu gang i spændende arbejdsgrupper.

 1. Tværkunstnerisk arbejdsgruppe – Er der kvaliteter ved at arbejde tværkunstnerisk indenfor kunstarter ?
 2. Klar karrierevej for unge kunstnerspirer – Denne gruppe er endnu ikke aktiveret !
 3. Ungeinvolvering – Kan talentudvikling skabes sammen med de unge ?
 4. Hvad giver talentudvikling til samfundet? – Bliver samfundet beriget af alle de, som ikke kommer på akademiet/konservartoriet?
 5. Monofagligt netværk FGK og tilsvarende forfatterskoler – Kan vi skabe et netværk i Danmark for forfatterskoler?
 6. Talentmiljø og talentudvikling – Hvilken rolle spiller undervisningsmiljøet, for det unge talent ?

Arbejdsgrupperne har en faglig tovholder. De kører 1 år. Der planlægges ca 4 møder eller virtuelle møder. Der skal være et slutprodukt som deles i netværket, enten som artikel, debatoplæg, temadag eller lign.


Herunder kan du læse mere eller tilmelde dig om de enkelte grupper.

Princippet er først til mølle og tilmelding foregår pr. mail til cpopp@naestved.dk.

 1. Tværkunstnerisk arbejdsgruppe / Tovholder Marie Louise Exner

Forventet periode 1/6 2020 til 1/6 2021

Emnerne for arbejdsgruppen, vil tage form efter gruppens interesser og agenda. Herunder er listet nogle af de inputs der er kommet fra møder og konferencer:

 • Snitflader mellem monofaglighed og tværfaglighed
 • Gevinster ved tværfaglighed
 • Undervisningsmodeller
  • ArtGK Viborg
  • TværGK Esbjerg
  • Fælles talenthus i Holstebro
  • Andre?
 • Undersøgelser og erfaringer på området

Gruppen starter med et oplæg og en rammesætning  fra en tovholder. Der aftales spilleregler og mødeformer (virtuelle møder via ZOOM eller andet, fysiske møder, LinkedIn grupper eller andet).

Alle arbejdsgrupper skal vælge en  delingsform af resultater eller delresultater tilbage til netværket: Det kan være en artikel i Magasinet TALENT,

Netværksmøde / temadag, konferenceindslag, Andet?

FRIST FOR TILMELDING: 20. maj 2020

Hør nærmere eller tilmeld dig denne gruppe ved at sende en mail til Charlotte Popp cpopp@naestved.dk 

Arbejdsgruppen: Klar karrierevej for unge kunstnere/ Tovholder Henrik Mosbæk 

Forventet periode 1/6 2020 til 1/6 2021

Emnerne for arbejdsgruppen, vil tage form efter gruppens interesser og agenda. Herunder er listet nogle af de inputs der er kommet fra møder og konferencer:

 • Se kunstneriske fag som naturlige uddannelsesmuligheder
 • Hvad ved Uddannelse og studievejledere? Skal vi lave en vejledning til dem/deltage på et vejlederårsmøde??
 • Rekruttering af elever på landet Talentudviklings skoler
 • Kan vi blive tydeligere i fødekæden
  • Samarbejde med folkeskoler
  • Screening af kunstneriske talenter i 3. klasse, som de kan indenfor musikken
  • Andet
 • Undersøgelser og erfaringer på området

Gruppen starter med et oplæg og en rammesætning  fra en tovholder. Der aftales spilleregler og mødeformer (virtuelle møder via ZOOM eller andet, fysiske møder, LinkedIn grupper eller andet).

Alle arbejdsgrupper skal vælge en  delingsform af resultater eller delresultater tilbage til netværket: Det kan være en artikel i Magasinet TALENT,

Netværksmøde / temadag, konferenceindslag, Andet?

FRIST FOR TILMELDING: 20. maj 2020

Hør nærmere eller tilmeld dig denne gruppe ved at sende en mail til Charlotte Popp cpopp@naestved.dk 

Arbejdsgruppen for ungeinvolvering/ Tovholder undervejs

Forventet periode 1/6 2020 til 1/6 2021

Emnerne for arbejdsgruppen, vil tage form efter gruppens interesser og agenda. Herunder er listet nogle af de inputs der er kommet fra møder og konferencer:

 • Erfaringer med at få unge ind i bestyrelser m.m.
 • Ungedrevne projekter
 • De videregående uddannelser (bør) tage farve af de unge, der søger ind
  • Kan talentnettet spille en rolle som ”oversætter” mellem de unge og de videregående
  • Kan denne studiegruppe bestå af unge eller en blanding af unge og andre?
 • Undersøgelser og erfaringer på området

Gruppen starter med et oplæg og en rammesætning  fra en tovholder. Der aftales spilleregler og mødeformer (virtuelle møder via ZOOM eller andet, fysiske møder, LinkedIn grupper eller andet).

Alle arbejdsgrupper skal vælge en  delingsform af resultater eller delresultater tilbage til netværket: Det kan være en artikel i Magasinet TALENT,

Netværksmøde / temadag, konferenceindslag, Andet?

FRIST FOR TILMELDING: 20. maj 2020

Hør nærmere eller tilmeld dig denne gruppe ved at sende en mail til Charlotte Popp cpopp@naestved.dk 

Hvad giver talentudvikling til samfundet? / Tovholder Kristian Studsgaard

Forventet periode 1/6 2020 til 1/6 2021

Emnerne for arbejdsgruppen, vil tage form efter gruppens interesser og agenda. Herunder er listet nogle af de inputs der er kommet fra møder og konferencer:

 • Hvad er de mere overordnede værdier og effekter for samfundet
 • Fokus på at de unge kan skabe værdi i samfundet, også selvom de ikke går videre på akademiet, konservatoriet osv.
 • Fokus på den ”kunstkompetente” skolelærer, byplanlægger, matematiker, der har gået på talentskole og giver sin kunst videre til samfundet på en sekundær måde.
 • Exitprogrammer, når de unge forlader talentforløbet?
 • Skabe en model hvor talenter giver tilbage, til det miljø de kommer fra. Masterclasses, artist talks, koncerter, udstillinger m.m.
 • Undersøgelser og erfaringer på området

Gruppen starter med et oplæg og en rammesætning  fra en tovholder. Der aftales spilleregler og mødeformer (virtuelle møder via ZOOM eller andet, fysiske møder, LinkedIn grupper eller andet).

Alle arbejdsgrupper skal vælge en  delingsform af resultater eller delresultater tilbage til netværket: Det kan være en artikel i Magasinet TALENT,

Netværksmøde / temadag, konferenceindslag, Andet?

FRIST FOR TILMELDING: 20. maj 2020

Hør nærmere eller tilmeld dig denne gruppe ved at sende en mail til Charlotte Popp cpopp@naestved.dk 

Monofagligt netværk FGK og tilsvarende forfatterskoler / Tovholder Anne-Marie Donslund

Forventet periode 1/6 2020 til 1/6 2021

Emnerne for arbejdsgruppen, vil tage form efter gruppens interesser og agenda. Herunder er listet nogle af de inputs der er kommet fra møder og konferencer:

 • Overblik over store og små talentudviklende forfatterskoler i DK
 • Miniundersøgelse af krav til optagelse og niveauet ved afslutning.
 • Tilbud om kollegialt netværk, evt., som forløber for en konkret landsforening
 • Kollegial kompetenceudvikling og tilbud om elev- eller lærerudveksling, Masterclasses,m.m.
 • Erfaring med tværkunstneriske projekter / undervisningsforløb
 • Undersøgelser og erfaringer på området

Gruppen starter med et oplæg og en rammesætning  fra en tovholder. Der aftales spilleregler og mødeformer (virtuelle møder via ZOOM eller andet, fysiske møder, LinkedIn grupper eller andet).

Alle arbejdsgrupper skal vælge en  delingsform af resultater eller delresultater tilbage til netværket: Det kan være en artikel i Magasinet TALENT,

Netværksmøde / temadag, konferenceindslag, Andet?

FRIST FOR TILMELDING: 20. maj 2020

Hør nærmere eller tilmeld dig denne gruppe ved at sende en mail til Charlotte Popp cpopp@naestved.dk 

Talentmiljø og talentudvikling / Tovholder Lene Juul Langballe

Forventet periode 1/6 2020 til 1/6 2021

Emnerne for arbejdsgruppen, vil tage form efter gruppens interesser og agenda. Herunder er listet nogle af de inputs der er kommet fra møder og konferencer:

 • Genious vs Scenious
 • Hvordan definerer vi talent?
 • Kunstpædagogik vs talentudvikling
 • Kunstneriske / æstetiske læreprocesser
 • Motivation Indre- eller ydrestyret
 • Deling af eksempler og resultater hvor miljøet har gjort en forskel, og omvendt eksempler på at det er den individuelle talentpleje, der gør en forskel
 • Hvad er de unges perspektiv? Synes de, at de er talenter, eller vil de hellere være noget andet?
 • Hvilke erfaringer er der f.eks i idrætten og Kgl. balletskole
 • Erfaring med tværkunstneriske projekter med fokus på miljø
 • Undersøgelser og erfaringer på området

Gruppen starter med et oplæg og en rammesætning  fra en tovholder. Der aftales spilleregler og mødeformer (virtuelle møder via ZOOM eller andet, fysiske møder, LinkedIn grupper eller andet).

Alle arbejdsgrupper skal vælge en  delingsform af resultater eller delresultater tilbage til netværket: Det kan være en artikel i Magasinet TALENT,

Netværksmøde / temadag, konferenceindslag, Andet?

FRIST FOR TILMELDING: 1. maj 2020

Hør nærmere eller tilmeld dig denne gruppe ved at sende en mail til Charlotte Popp cpopp@naestved.dk 

Koordinatorerne for de 7 talentkommuner har dannet en arbejdsgruppe for gensidig sparring og udvikling. Tovholder: Charlotte Popp

Mødeledelse går på skift